วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายนามศิลปินเพลงลูกทุ่ง


ศิลปินลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงในยุคแรก

ศิลปินชายที่มีชื่อเสียง

สุรพล  สมบัติเจริญ
 คำรณ  สัมบุณณานนท์

นิยม  มารยาท

ก้าน  แก้วสุวรรณ

  
ชัยชนะ  บุญนะโชติ


ทูล  ทองใจ


ชาญ  เย็นแข
ศิลปินหญิงที่มีชื่อเสียง

ผ่องศรี  วรนุช

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88:%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น